Polska Słowacja Czeska Republika Niemcy Francja

Komunikat organizacyjny


English # Slovenský # České # Deutsch # Polski

XII Międzynarodowy Turniej JUDO Dla Dzieci i Młodzieży "Pokonujemy Granice"


Zarejestruj się teraz!

Waga zawodników dla zainteresowanych klubów będzie również w piątek 12.01.2024 w godzinach 18:00-20:00 w Hali przy ul. Karbowej 26 w Bielsku-Białej
The weighing of the players for interested clubs will also be on Friday from 18:00-20:00 in the Hall at st. Karbowa 26 in Bielsko-Biała
Organizatorzy Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik”  Bielsko-Biała,
Osoby odpowiedzialne

Informacja Biuro Zawodów Michał Chmielniak (+48) 666-727-030 (information in English)

Marek Wróbel  (+48) 603-502-600

Renata Wróbel  tel. (+48) 600-276-614

Data

Sobota, 13.01. 2024 - ZAWODY JUDO - 100 zł /udział, ciepły posiłek /  lub €25

pełne informacje w dalszej części komunikatu

Niedziela, 14.01.2024 - RANDORI , START 10:30 , udział: 20 zł lub €5

Miejsce zawodów Hala Widowiskowo Sportowa 
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała
Cel: Turniej ma charakter integracyjny a jego głównym celem jest propagowanie i popularyzacja sportu JUDO w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Miejsca noclegowe
   
Informacje na temat miejsc noclegowych znajdziesz na naszej stronie w zakładce Informacje turniejowe - Baza noclegowa
 
 
Biuro zawodów Hala Widowiskowo Sportowa 
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała
sobota, godzina: 8:00–19:00,
Zasady walki Zgodne z regulaminem Polskiego Związku Judo na rok 2024
Kategorie

U18 Roczniki 2007-2008-2009 / czas walki: 3 minuty  

• chłopcy (waga/kg): -46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90

• dziewczynki (waga/kg): -40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

U15 Roczniki 2010-2011 / czas walki: 3 minuty -  (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy (waga/kg): -38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90

• dziewczynki (waga/kg): - 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

U13 Roczniki 2012-2013/ czas walki: 2 minuty - (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy (waga/kg):  -25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 51, +51

• dziewczynki (waga/kg): -24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, +49

U11 Dzieci z rocznika 2014 - 2015 / czas walki: 2 minuty - (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy  (waga/kg):  - 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 45, +45

• dziewczynki  (waga/kg):  - 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, +43

U9 Dzieci z rocznika 2016 i młodsi / czas walki: 2 minuty - (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy  (waga/kg):  - 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41,+41

• dziewczynki  (waga/kg):  - 20, 23, 26, 29, 32, 35, 39, +39 

 

Zawodnik może startować w wyższej kategorii wiekowej jeśli trener z rodzicem złożą stosowne oświadczenie 

organizatorowi. Zawodnik może również startować w dwóch kategoriach wiekowych jednak start w grupie starszej

wymaga oświadczenia rodzica i trenera.

Opłata startowa

Sobota, 13.01.2024  ZAWODY JUDO  :  100 zł /udział, ciepły posiłek /  lub €25
 

Niedziela, 14.01.2024 - RANDORI , START 10:30 , udział: 20 zł lub €5

 

OPŁATA STARTOWA DO DNIA 10.01.2024  NA  RACHUNEK BANKOWY
LUB GOTÓWKA PRZED ZAWODAMI W BIURZE ZAWODÓW:
 
KARPATIA BANK SPÓŁDZIELCZY  14814000090014593220000010  
 
KARPATIA BANK SPÓŁDZIELCZY  IBAN: PL14814000090014593220000010 
BIC / SWIFT:  POLUPLPR
 
W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno:
- nazwę klubu
- liczbę opłaconych startów zawody JUDO 
liczbę opłaconych zawodników RANDORI 
numer identyfikacji podatkowej 
 
Przykład: (PTS JANOSIK, JUDO15, RANDORI12, NIP5472143962)
 
 
Posiłek

Każdy z zawodników na turnieju w dniu 13.01.2024 otrzyma ciepły posiłek

Podczas turnieju będzie uruchomiona strefa z jedzeniem. Każdy zawodnik, trener czy też widz będą mogli 

kupić posiłek przez cały dzień. 

Zgłoszenie do zawodów
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny
na stronie internetowej http://janosik.judocup.com/registration
najpóźniej do dnia: 11.01.2024 do godziny: 22:00, 
 
Zgłoszenia uczestników po tym terminie oraz w dniu turnieju to 150 zł / 35  w dniu zawodów.
Zawodnicy niezgłoszeni nie zostaną dopuszczeni do zawodów! 
Nagrody
Indywidualnie:
 
1 miejsce: puchar/statuetka, medal, dyplom
2 miejsce: puchar/statuetka, medal dyplom,
3 miejsce: puchar/ medal, dyplom

.
Drużynowo:
 
1 miejsce: Puchar 
2 miejsce: Puchar 
3 miejsce: Puchar  
4 miejsce: Puchar
5 miejsce: Puchar
 
Dekoracje odbywają się po zakończeniu kategorii wagowej.
Nagrody specjalne  Losowane upominki
Program zawodów
sobota
13.01.2024
WAŻENIE ZAWODNIKÓW:
 
8:00-9:30 waga zawodników 2010 i młodsi
 
13:00-14:00 waga rocznika 2007-2008-2009
 
 
WALKI:
 
10:30 planowane rozpoczęcie walk roczników 2010 i młodsi
 
 
Oficjalne rozpoczęcie turnieju: 12:00 
 
 
14:15  planowane rozpoczęcie walk   roczników U18  2007 - 2008 - 2009
 
 
Planowany koniec: do rozegrania ostatniej walki
(Program zawodów może ulec zmianie.)
 
 
Waga oficjalna Ważenie elektroniczne. Godziny ważenia zgodnie z programem zawodów. Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i t-shirt a zawodnik bieliznę osobistą (spodenki).Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100g. Zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym zostanie przepisany do drugiej kategorii
Losowanie System elektroniczny.
Maty Zawody zostaną przeprowadzone na 10/12 matach 
Badania lekarskie

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać ważne badania sportowo-lekarskie.

Trener/prowadzący jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział w zawodach. 

Ubezpieczenie NNW Każdy zawodnik jest zobowiązany we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zawodnicy zagraniczni są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia dotyczącego kosztów leczenia w razie urazu podczas zawodów.
Judogi Nie są wymagane judogi niebieskie. Wywołany/a zawodnik/czka zakłada czerwoną przepaskę.
Sędziowie Osobą odpowiadającą za sprawy sędziowskie jest Dyrektor Sędziów.
Dyrektor Sędziów pełni rolę Sędziego Głównego.
Dyrektor Sędziów wyznacza obsadę sędziowską z kraju i zza granicy.
Na macie sędziuje 1 sędzia arbiter. 2 sędziów bocznych korzysta z systemu Care system.
Strefa do rozgrzewki Zawodnicy będą mogli korzystać ze strefy do rozgrzewki.
Postanowienia końcowe

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody
i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników
w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

 

Hala Widowiskowo Sportowa 
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała

 


Patronat honorowy XII edycji

Sponsorzy

Partnerzy